kgr

Tekstboks: Filosofisk Ressurs
Etablert i 1999

Eksistensiell Psykoterapi   •  Filosofisk Praksis  • Coaching  •  Sokratisk Dialog   • Etikk og dilemmatrening for næringslivet

Ta kontakt: axell@online.no

 

Eksistensiell Psykoterapi   •  Filosofisk Praksis  • Coaching  •  Sokratisk Dialog   • Etikk og dilemmatrening for næringslivet

Filosofisk Ressurs tilbyr tjenester innen personlig vekst og utvikling for individ, par, team og organisasjoner.  Ulike konsepter tilbys, og felles for dem alle er et de bygger på en filosofisk tilnærming til tilværelsen og at det jobbes ut fra anerkjente psykologiske og filosofiske metoder, faglig fundamentert i humanistisk-eksistensiell psykologi og klassisk filosofi.

Tjenester for privatpersoner: Eksistensiell psykoterapi, filosofisk praksis, par- og gruppeterapi, coaching, sokratisk dialog.

Tjenester for bedrifter:  Etikk– og dilemmatrening, identitets– og omdømme analyser og prosesser, coaching, verdiavklaring, filosofisk refleksjon,  medarbeidersamtaler, konfliktforebygging, sokratisk dialog.

Foredrag:
Etikk og verdier, virksomheters sosiale ansvar, kreativitet og motivasjon, refleksjon og verdiundersøkelser.